Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
http://www.lubelskie.pl/
http://www.lubelskie.pl/fundusze/
http://www.rpo.lubelskie.pl/

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
http://www.lawp.lubelskie.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl/

Departament strategii i rozwoju Regionalnego UMWL
Punkt informacyjny i naboru wniosków ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, pok 0.18
tel: 081 44 16 750,
0 800 888 776 (bezpłatna infolinia)
e-mail: rpo@lubelskie.pl drr@lubelskie.pl

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
tel: 081 46 23 800 - sekretariat
fax: 081 46 23 840
punkt informacyjny :
081 46 23 831 lub 081 46 23 812
e-mail: lawp@lubelskie.pl

Wzrost konkurencyjności oraz potencjału technologicznego firmy Biastal Rafał Sadowski poprzez realizację innowacyjnego projektu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,OŚ priorytetowa I: Przedsiębiorczość i Innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,Działanie 1.2.Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Twój pomysł, europejskie pieniądze

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013

Tytuł projektu: "Wzrost konkurencyjności oraz potencjału technologicznego firmy Biastal Rafał Sadowski poprzez realizację innowacyjnego projektu"

Beneficjent: Biastal Rafał Sadowski
ul. Sidorska 117, 21-500 Biała Podlaska

Program Regionalny

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych środków trwałych tj. suwnicy jednodźwigarowej, giętarki do prętów oraz automatycznej giętarki do strzemion oraz budowę zaplecza produkcyjno-admninistracyjnego .

Realizacja projektu przyczyniła się do rozszerzenia naszej oferty o nowe produkty i usługi tj. produkcję elementów zbrojeń prefabrykowanych (strzemiona) oraz wykonawstwo robót ślusarskich.

Wszelkich informacji na temat projektu i dofinansowania udziela Pan Rafał Sadowski –właściciel, biuro@biastal.pl, Tel (83) 344 31 70 ,795 117 117

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013